Over ons

Beheerder@sporthallenalbrandswaard.nl


Volg sporthallenalbrandswaard via facebook: @SporthalRhoon

Sporthal heeft twee nieuwe beheerders.


ALBRANDSWAARD - De sporthal en gymzalen van Albrandswaard hebben twee nieuwe beheerders. Ron Ederzeel en Kevin Stolk hebben op 1 januari van dit jaar ( 2018 ) het stokje overgenomen van Ger Blom. Dat er van alles gaat veranderen de komende jaren maakt voor hen de uitdaging des te leuker. ,,We willen alles hier meer laten bruisen", reageert Kevin. Ze kennen elkaar van het Jongeren Centrum Albrandswaard (JCA) waar Ron Ederzeel jarenlang de scepter zwaaide. Kevin kwam er geregeld met zijn vriendin. En na elf jaar JCA verruilt Ron de jongeren voor een andere tak van sport. Het tweetal heeft samen gesolliciteerd. ,,Het is teveel werk in je eentje", reageert Ron. ,,Als je echt alles glad en strak wilt hebben, gaat dat gewoon niet alleen." Hoewel Kevin al een baan heeft, stapte hij toch in dit avontuur. ,,Ik loop al jaren met het idee om iets te doen met de sporthal. Ik heb daarover ook vaker contact gehad met de gemeente", vertelt Kevin. ,,Ron heeft de ervaring in de horeca en ik in de sportwereld. Ik denk dat we daarom zo'n goede combinatie zijn."

Hun core business is het onderhoud van de sporthal en de gymzalen in Albrandswaard. Ook verhelpen zij storingen en verzorgen zij de planning. Maar ze willen meer. Kantine De bedoeling is om de sporthal en kantine een prominentere plek te geven in de gemeente. Kevin: ,,We willen uiteindelijk dat iedereen op elk moment bij ons binnen kan stappen." En met de komst van het nieuwe 'gemeentehuis' is daar de kans. De nieuwbouw die naast de sporthal moet verrijzen, zal plek bieden aan de gemeente en andere instanties die betrokken zijn in de maatschappij. Zo heeft SWA plannen om ook daar naartoe te verhuizen. Zoals de plannen er nu liggen, zal de kantine geïntegreerd worden in de nieuwbouw. Ron: ,,Er zullen wel aparte ingangen komen, maar vanuit het gemeentehuis heb je dan ook toegang tot de kantine. De kantine krijgt meer een dubbele functie; mensen kunnen dan gewoon bij ons langs komen voor een kopje koffie." Maar de heren hopen op meer: dat de kantine uiteindelijk een grand café-achtige uitstraling krijgt. Waar mensen ook kunnen ontbijten, lunchen of een warm hapje eten. ,,We willen de kantinefunctie bekleden voor het hele gemeentehuis." Zomer, Op sportgebied hopen de heren ook een en ander voor elkaar te krijgen. Sowieso om te beginnen een strakkere planning. Maar de twee beamen wel dat zij gebonden zijn aan krapte. ,,'s Winters zit alles gewoon vol met verenigingen. Er is echt geen uurtje meer vrij. Maar we krijgen wel aanvragen binnen. Voor bijvoorbeeld een voetbaltoernooi", vertelt Kevin. In de zomer wil hij de sporthal bruisender maken. Kevin: ,,De hal staat dan leeg en het zou fantastisch zijn om het dan op te vullen met allerlei activiteiten." Tot de zomer zijn Ron en Kevin echter bezig met de boel op orde krijgen en alles door te laten gaan zoals het liep. Ron: ,,De lekkage en problemen met de riolering zijn opgelost. En we hebben ook allerlei zaken, vooral in de keuken, vervangen. Nu zijn we met name aan het opruimen." Maar achter de schermen zijn zij bezig met allerlei plannen die de komende jaren gestalte moeten krijgen.


Sporthallen Albrandswaard


Sporthal Rhoon - stationsstraat 1a

Gymzaal Rhoon - sportlaan 1

Sporthal Portland - de beurs 41

Gymzaal Poortugaal - albrandswaardseweg 29Contact Bezoeklocatie


Sporthal Rhoon


Stationsstraat 1A

3161 GH Rhoon

Contact Beheerders


Ron Ederzeel

Kevin Stolk


beheerder@sporthallenalbrandswaard.nl

www.sporthallenalbrandswaard.nl